Over SPCP Nunspeet

Algemeen

De SPCP biedt peuterspeelzaal werk aan op Protestants Christelijke basis.

De peuteropvang is een voorschoolse voorziening voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Het doel van de peuteropvang is om kinderen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen krijgen de gelegenheid om in groepsverband te spelen, te leren en zich teontwikkelen. Het aanbieden van voor-en vroegschoolse educatie (VVE) hoort daar ook bij.

Doelstelling

Wij gaan ervan uit dat gezin, school en kerk in elkaars verlengde liggen. Veel ouders kiezen bewust voor een opvoeding volgens Christelijke principes. De SPCP heeft een open aannamebeleidwat aangeeft dat alle kinderen en ouders van harte welkom zijn. Al spelend ontdekken en leren kinderen. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van groot belang. Pedagogisch medewerkers creëren een sfeer waarin een kind zich individueel als in groepsverband kan ontplooien. Een kind ontwikkelt zich wanneer het zich veilig voelt, wanneer het een relatie kan aangaan met de leidsters en wanneer het een plek heeft gevonden binnen de groep.

Identiteit

De SPCP heeft een Christelijke grondslag. In de Bijbel zegt Jezus: “Laat de kinderen tot mij komen.”(Mattheus 19: 15). Wij willen werken vanuit de overtuiging dat wij kinderen, hoe jong ze ook zijn, mogen vertellen over Jezus. Dat Jezus van alle kinderen houdt en een relatie met de kinderen wil. We hopen dat dit er toe mag leiden dat het kind zoveel hoort, ziet en leert over Gods Liefde voor de mensen en kinderen dat er een groeiend verlangen mag zijn om Hem beter te leren kennen. Daarom lezen we met de kinderen uit de Bijbel wordt er gezamenlijk gebeden en zingen we Christelijke liederen. We werken bewust aan de Christelijke feesten en staan stil bij vieringen. De Christelijke identiteit heeft tevens consequenties voor het personeel dat wij aannemen. Zij dienen binding te hebben en in te stemmen met de christelijke levensovertuiging die aansluit op onze visie.

Image

Bezoekadres

Eikbosserweg 45b
8071 XA Nunspeet

Email

info@cnsnunspeet.nl

Postadres

Postbus 172
8070 AD Nunspeet

Telefoon

0341-270 885

CNS Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image